Contact Us

MOLD MOLDINGhuaweiproductContacts

Phone  : +86- 86-755-8238-2595
 
Mobile  : +86-139-2383-5403 
 
E-mail  : admin@huaweiproduct.com

Website :   www.mockupchina.com     
                                       
                     www.huaweiproduct.comAddress:Room 503,Yongchang Building, Lixin Road,Danzhutou,Longgang District,Shen Zhen City, Guang Dong, China